Den genopstandne hofmaler

Det var artige historier, kgl. hofmaler og forgylder, Chr. P. Getreuer, kunne berette, da han for en stund blev vakt til live i skuespiller Henrik Koefoed skikkelse under en festlighed i Helligaandskirken den 5. oktober.

- Moddtag her på sidstningen nok engang min oprigtigste lykønskning. Jeg håber, I som tilforn bestræber jer på at holde artige priser, tugte læredrenge og svende efter behov og passer godt på jeres gamle – men at I modsat min egen tid stedse adspirerer til at dygtiggøre jer, så I vedblivende kan forskønne og bevare vor smukke by, således som det altid har været vort fags privilegium og forpligtelse.

Sådan lød det i Helligaandskirken den 5. oktober, da legatstifter, kgl. hofmaler og forgylder Christian P. Getreuer (1710-1780) hyldede Københavns Malerlaug. Forud havde han bragt medlemmer og gæster tilbage til 1700-tallets København, hvorunder han berettede om sine møder med de store bygmestre, om tidens moder og materialer og ikke mindst om anlægget af Frederiksstaden. Han kunne tilmed afsløre, hvordan han selv medvirkede ved tilblivelsen af Struensees hemmelige badstue under Frederiksberg Slot, hvor "den kanalje" tilbragte tid med sin elskerinde, Dr. Caroline Mathilde - i den grad mod hofmalerens egen fromme vilje.

Forud havde sognepræst Leif G. Christensen ildfuldt berettet udsnit fra Helligaandskirkens historie, herunder om dens navnkundige brugere blandt embedsmænd, købmænd og håndværkere.

Den musikalske ledsagelse var lagt i hænderne på organist Ruben Munk og violinist Jesenka Balic Zunic, der fremførte to sonater af G.F. Händel.

Tak til Helligaandskirken, til musikerne og ikke mindst til skuespiller Henrik Koefoed, der levendegjorde stifteren af Det Getreuerske Legat, som laug og kirke endnu den dag i dag uddeler midler fra!

© KØBENHAVNS MALERLAUG 2024
crossmenu