Gaven til københavnerne: Folkekært gavlmaleri får ny nabo

Torsdag den 16. juni afslørede vi Københavns Malerlaugs gave til københavnerne: Historien om samvirket mellem by og fag i 400 år – fortalt på en gavl.

Torsdag fik et af Københavns ældste og mest kendte gavlmalerier en ny, farverig genbo. Efter flere års arbejde har Københavns Malerlaug realiseret idéen om et maleri på gavlen over for Henry Heerups mælkegavl ved Sølvgades Skole. Heerups 70 år gamle maleri er ved samme lejlighed blevet restaureret og står som nyt.

– Vi kan ikke forestille os en mere passende gave til København, der i 400 år har været rammen for vores sammenslutning af malermestre. Og hvis rammer vi har præget i lige så mange år, lød det fra Per Vangekjær,  oldermand i Københavns Malerlaug.

Lauget har modtaget afgørende støtte til det nye maleri af VILLUM FONDEN. Fonden foreslog samtidig, at Henry Heerups gavlmaleri skulle genopfriskes ved samme lejlighed. Den var malerlauget med på.

Maleriet blev afsløret ved en festlighed mellem gavlene i skolegården på Sølvgades skole. Gavlgaven blev modtaget af skuespiller Nicolas Bro på vegne af alle københavnere. Eleverne fra Sølvgades Skole dannede et festligt og aktivt bagtæppe.

Københavns Malerlaug sørger for, at gaven til københavnerne vil vare ved. Vi står nemlig inde for at vedligeholde det i de næste 30 år.

Gavlmaleriet er skabt af kunstneren Jeppe Eisner. Han var helt oplagt til opgaven, fastslog Per Vangekjær.

– Valget faldt helt naturligt på Jeppe Eisner, der igennem en menneskealder har formået at fortælle fantastiske historier med et lune, der kalder på indleven og sympati. Han formår med dette maleri aftfortælle historien om, hvordan vi malere har sat kulør på vores by og været med til at passe på den – på en virkelig sjov og lærerig måde.

For Jeppe Eisner har det også være noget særligt at få mulighed for at sætte præg på gavlen ved Sølvgades Skole. Faktisk er det en gammel drøm, der går i opfyldelse:

– For 48 år siden stod jeg på Sølvgade og kiggede på Heerups gavlmaleri og sagde: Når jeg bliver stor, vil jeg også lave sådan en gavl, sagde Jepper Eisner, hvis børn også har gået på Sølvgades Skole.

Kunstneren har fundet inspiration fra laugets og Københavns historie og talrige cykelture rundt i byen i jagten på malerfagets betydning som kulturbærende håndværksfag.

– Jeg håber, at maleriet kan gøre folk lige så nysgerrige på historien om malerne i byen, som jeg er blevet undervejs, siger Jeppe Eisner.

Gavlmaleriets mange små scener er fyldt med, hvad skolebørnene kalder ”easter eggs” – små hemmeligheder og hentydninger. For eksempel gemmer to af Sølvgades Skoles pedeller sig blandt mandskabet på Christian 4.’s flagskib Trefoldigheden.

Heerups mere figurative gavlmaleri viste sig også indeholde hemmeligheder. Under afrensningen af maleriet viste det sig, at den brune flaske oprindelig har fremstået højere og slankere, ligesom møllevingerne i dag fremstod en smule kortere end oprindeligt. Ændringerne er formentlig lavet af kunstneren selv, idet han medvirkede ved en større istandsættelse af gavlen i 1970’erne.

Om gavlmalerierne:
Heerups mælkegavl – De tidligste gavlmalerier i Danmark er fra begyndelsen af 1950’erne. Her blev 21 gavle i København udsmykket med reklamer for mælk. Et af de tilbageværende er gavlmaleriet af Henry Heerup ved Sølvgades Skole. De mange malerier var et reklamefremstød for Storkøbenhavns Mejerier, og Heerups maleri indeholder derfor også klart og tydeligt sloganet ”Mælk gi’r sundhed”.

Sådan er det malet:
Der fandtes ingen farvebeskrivelser, hvorfor hver enkelt kulør er fremfundet i NCS-systemet (Natural Color System) fra den brune ko (S-6030-Y70R) til det lyse græs (S-3040-G50Y). Således er der registreret op imod 20 forskellige farvekoder i maleriet. Oversigten er afleveret til Heerup Museet i Rødovre. Overfladen er blevet vasket og spartlet og derpå grundet og malet. Der er anvendt akrylmaling.

Jeppe Eisners gavlmaleri:
På gavlen ses nogle af byens ikoniske bygningsværker. Forbipasserende og skolebørn kan for eksempel følge maleren, når han cirkler rundt om byens tårne. Gavlen giver indblik i materialer, teknikker og værktøj og illustrerer en eventyrlig verden af bygningskultur, farver og håndværkshistorie.

Sådan er det malet:
Efter forberedelse af overfladen har motivet været projiceret op på gavlen og aftegnet med tusch og kul. Derpå er lagt de første lag hvid, gul, rød og blå. Der er anvendt akrylfacademaling tilsat fortynder og marmorpulver.

Om Københavns Malerlaug:
Københavns Malerlaug, der i 2022 fejrer sit 400 års jubilæum, er fagligt hjemsted for omkring 375 bygningsmalervirksomheder i hovedstadsområdet og er et lokalt fællesskab under hovedorganisationen Danske Malermestre.

Om VILLUM FONDEN:
VILLUM FONDEN er en almennyttig fond, der støtter teknisk og naturvidenskabelig forskning samt miljømæssige, sociale og kulturelle formål i ind- og udland. I 2021 uddelte VILLUM FONDEN knap 1,5 mia. kr.

VILLUM FONDEN er stiftet i 1971 af civilingeniør Villum Kann Rasmussen – grundlægger af blandt andre VELUX A/S og andre firmaer i VKR Gruppen. VILLUM FONDEN er hovedaktionær i VKR Gruppen.

© KØBENHAVNS MALERLAUG 2024