København ønskede til lykke

– Tænk engang at kunne flere 400 års fødselsdag! Tænk, hvad jeres medlemmer har været med til i årenes løb – tænk hvilke ikoniske rum, lokaler og bygninger, I har strøget over: Amalienborg, Christiansborg, Børsen, Operaen og disse flotte lokaler i Martin Nyrops rådhus1

Sådan lød det, da beskæftigelses- og integrationsborgmester Jens-Erik Lütken (V) bød medlemmer af Københavns Malerlaug og laugets gæster velkommen til en reception i Festsalen på Københavns Rådhus den 4. maj i anledning af laugets 400 års jubilæum.


Beskæftigelses- og integrationsborgmester Jens-Erik Lütken bød de knap 150 deltagere velkommen til dagens reception i anledning af Københavns Malerlaugs 400 års jubilæum.

Ud over at hylde det historiske malerfag betonede Jens-Erik Lütken, at København har god brug for malerfaget:

– En vigtig dagsorden for mig som beskæftigelses- og integrationsborgmester er at få flere unge til at tage en erhvervsuddannelse. I kan være med til at forme fremtidens arbejdsmarked, og derfor håber jeg, at vi kan have et tæt samarbejde om den dagsorden – for de unges skyld, for Københavns skyld lød det.

Oldermand Per Vangekjær betegnede dagens reception som et højdepunkt i laugets festligholdelse af 400 års jubilæet.


Oldermand Per Vangekjær betonede, at nok havde malerne meget at takke byen for. Omvendt ville have byen have set både grå og trist ud uden et malerfag.

– Uden by, intet malerfaget. Men så – på den anden side – uden malerfaget: En meget grå og trist by! konstaterede Per Vangekjær, der betonede betydningen af byens og fagets samvirke gennem århundrederne.


Arkitekt Lone Wiggers, C.F. Møllers Tegnestue, causerede over farvernes betydning for mennesker og by.

Som et særligt indslag causerede arkitekt, partner i C.F. Møllers Tegnestue Lone Wiggers over farvernes betydning for os mennesker – og dermed også byens farvers betydning. Med reference til de gule Nyboderhuse og de omvendt mere kulørløse kartoffelrækker besked hun, hvordan farveholdninger også i dag indgår i lokalplaner, der skal skabe en samlet identitet. Således skal bygninger i Carlsbergbyen holdes i nuancer, der taler til det oprindelige byggeri opført af bryggeren selv.


Forfatteren til bogen “Malet”, Johanne Bornemann-Mogensen, overrækker et signeret eksemplar til kunstmaleren Jeppe Eisner, der står bag laugets kommende gavlmaleri i Sølvgade.

Ikke mindst dannede dagen rammen om offentliggørelsen af konservator ved Nationalmuseet Johanne Bornemann-Mogensens bog “Malet” – om farver og materialer i det 20. århundrede. De heldige receptionsgæster kunne få et signeret eksemplar med hjem.

Dagen blev naturligvis afsluttet med servering af de traditionsrige Rådhuspandekager.

Foto: Henrik Nielsen

© KØBENHAVNS MALERLAUG 2024