Gå tilbage

Skafferstokke

Stokken – et embedssymbol

Besøger man Københavns Malerlaugs lokaler i Amaliegade – eller adskillige andre laug med en lang historie bag sig – vil man få øje på to opretstående tingester, solidt placeret på to sokler.

Det er skafferstokkene.

Skafferstokkene blev båret af de to bisiddere – bestyrelsesmedlemmer – der havde til opgave at indkalde til møder og derpå sørge for ro og orden i forsamlingen. Skafferne kunne også være dem, der netop skaffede – altså tilvejebragte forsyninger i form af mad og drikke.

I Københavns Malerlaug er skafferstokkene i brug den dag i dag – om end i mere ceremoniel henseende.

Således bæres de af de to ældste blandt laugets bisiddere i forbindelse med optagelsesceremonien for de i årets løb optagne, nye medlemmer forud for laugets optagelses- og stiftelsesfest den 23. januar.

De skafferstokke, lauget anvender i dag, blev skænket af bestyrelse og repræsentantskab i forbindelse med laugets 325 års jubilæum i 1947.

Kilde:
Nationalmuseet og Københavns Malerlaug. Foto: Henrik Nielsen

Københavns Malerlaugs skafferstokke. Stokkene er – henset til lignende eksempler fra museale samlinger – karakteristiske i deres kantede form.
© KØBENHAVNS MALERLAUG 2024
crossmenuarrow-left