400 års bygnings- og malerhistorie på én gavl

By og håndværk præger hinanden. Anderledes kan det ikke være. For det er håndværkerne, der har bygget byen – og malet den.

I anledning af Københavns Malerlaugs 400 års jubilæum i 2022 har kunstneren Jeppe Eisner udført et maleri på gavlen af ejendommen Sølvgade 14, lige ved Sølvgades Skole, vis-à-vis Heerups fornemme Mælkegavl.

Her kan børn og voksne, turister og beboere kunne fordybe sig i 400 års historie om byen og dens malere. Vi oplever nogle af byens ikoniske bygningsværker, følger maleren, når cirkler rundt om byens tårne, lærer om materialer, teknikker og værktøj og får øjnene op for en eventyrlig verden af bygningskultur, farver og håndværkshistorie.

Gavlen bliver et værk, man ikke lige passerer forbi. Man må stoppe op og uvilkårligt udstøde et lille ”øjh …”, mens man afkoder de mange små fortællinger i fortællingen.

Kunstneren bag er Jeppe Eisner, der igennem mere end en menneskealder har formået at fortælle talrige historier – og dét med et lune, der straks kalder på indleven og sympati for fortællingen.

Inspirationen? Ja, ud over et brief fra lauget har kunstneren cyklet København tynd, rejst tilbage i erindringen til sine mange møder med malerfaget og funderet over den betydning, malerfaget har som et kulturbærende håndværksfag.

Og gavlmaleriet bliver stående foreløbig! Københavns Malerlaug har forpligtet sig til at vedligeholde gavl og maleri i en periode på 30 år.

Gavlprojektet er udført med generøs støtte fra VILLUM FONDEN; en støtte, der tilmed har gjort det muligt at forny Heerups Mælkegavl, så begge gavle fremstår med samme klarhed og intensitet.

Maleriet blev afsløret ved en velbesøgt festlighed i skolegården ud for Sølvgades Skole den 16. juni.

Læs mere om kunstneren Jeppe Eisner her

© KØBENHAVNS MALERLAUG 2024