10/05/2022

Mød kgl. hofmaler Christian Peter Getreuer (for indbudte)

Christian Peter Getreuer var malermester i København frem til sin død i 1780. Men ikke en hvilken som helst malermester.

I 1749 modtog han bestalling som kgl. hofmaler og blev med årene – i modsætning til de fleste af hans fagfæller – en holden mand. Så holden, at han besluttede, at hans efterladte midler skulle overgå til ”De Getreuerske Stiftelser”; et legat, der endnu den dag i dag går til slægtninge efter hans og hans hustru, Maria Thomasdatter Riis, og til en personkreds af ”værdigt trængende”. Det Getreuerske Legat administreres af det jubilerende Københavns Malerlaug. Her var Chr. Peter Getreuer naturligvis medlem.

Chr. Peter Getreuer blev begravet ved Helligaandskirken, der besad en særlig tilknytning til håndværket. I Helligaandshuset kan vi endnu opleve den kgl. hofmalers epitafium.

Onsdag den 5. oktober fra kl. 16.00 har vi for en kort stund vakt Chr. Peter Getreuer til live i skikkelse af skuespilleren Henrik Koefoed. Her vil vi få et indblik i tilværelsen som malermester i 1700-tallet – og måske høre hans karske betragtninger om sit laug. Samtidig benytter vi lejligheden til at overvære en festgudstjeneste.

Er du heldig at høre til blandt de indbudte, kan tilmelding ske via post@kbh.malerlaug.dk

© KØBENHAVNS MALERLAUG 2024